rondine-
music

rondine-music

rondine-music is een kleinschalige muziekuitgeverij die zich richt op het uitgeven van muziek van Erik-Jan van der Hel.

Orgelwerken
Koraalbewerkingen Edition Pors
Edition Pors
Prealudium (2003)
Zes kleine koraalbewerkingen (1985)
Partita: Jezus leeft, en ik met hem (2004, in 18e eeuwse stijl)
Fantasia: Een vaste burcht is onze God (2004, in 18e eeuwse stijl)

Zes kleine bewerkingen over kerstliederen
Rondine-Music
Manualiter, in 18e eeuwse stijl

Looft God, gij christ’nen, maakt hem groot
Ik mag hier aan uw kribbe staan
Ik ben een engel van de Heer
U, Jezus Christus, loven wij
Een kind geboren te Bethlehem
Hoor de herders, hoe ze hem loven


3 Pieces for Organ (2013)
Feel free
Winterblues
Sant Pere Boogie

Het Reil-Orgelboek (2009)
Rondine-Music
Orgelwerken in 18e eeuwse stijl

Präludium in G
Nun komm der Heiden Heiland
Vom Himmel hoch
O Haupt voll Blut und Wunden
Trio-Sonata in C (Allegro-Largo-Vivace)
Christ lag in Todesbanden
Komm Heiliger Geist, Herre Gott
(Tripel) Fuga in G


Ermelo's Orgelboek (2013)
Veni Creator Spiritus
Omdat Hij niet ver wou zijn
Zing voor de Heer een nieuw gezang
Uit angst en nood
Hoor aan, Gij die Gods kinderen zijt
Zoals ik ben kom ik tot u
Wees wellekom, Immanuel
Alle eer en alle glorie
Ubi caritas

rondine-music is a small publishing company which publishes the music of Erik-Jan van der Hel.

Organworks
Choral preludes
Edition Pors
Prealudium (2003)
Six little choralpreludes (1985)
Partita: Jesus lebt, mit Ihm auch ich (2004, in 18th century style)
Fantasia: Ein feste Burg ist unser Gott (2004, in 18th century style)


Six little choralpreludes on Christmas songs
Rondine-Music
Manualiter, in 18th century style
Lobt Gott, ihr Christnen allzu gleich
Ich steh’ an deiner Krippe her
Vom Himmel hoch
Gelobet seisst du, Jesu Christ
Ein Kind geboren zu Bethlehem
Denn die Hirte lobeten sehre


3 Pieces for Organ (2013)
Feel free
Winterblues
Sant Pere Boogie

The Reil-Organbook (2009)
Rondine-Music
Organworks in 18th century style

Präludium in G
Nun komm der Heiden Heiland
Vom Himmel hoch
O Haupt voll Blut und Wunden
Trio-Sonata in C (Allegro-Largo-Vivace)
Christ lag in Todesbanden
Komm Heiliger Geist, Herre Gott
(Tripel) Fuga in G


Ermelo's Organbook (2013)
Veni Creator Spiritus
Omdat Hij niet ver wou zijn
Zing voor de Heer een nieuw gezang
Uit angst en nood
Hoor aan, Gij die Gods kinderen zijt
Zoals ik ben kom ik tot u
Wees wellekom, Immanuel
Alle eer en alle glorie
Ubi caritasrondine-music ist einen kleinen Verlag zur Publikation der Musik von Erik-Jan van der Hel.

Orgelwerke
Choralbearbeitungen
Edition Pors
Prealudium (2003)
Sechs kleine Choralbearbeitungen (1985)
Partita: Jesus lebt, mit Ihm auch ich (2004, in 18th century style)
Fantasia: Ein feste Burg ist unser Gott (2004, in 18th century style)


Sechs kleine Choralbearbeitungen über
Weihnachtslieder

Rondine-Music
Manualiter, im Stil des 18. Jahrhunderts
Lobt Gott, ihr Christnen allzu gleich
Ich steh’ an deiner Krippe her
Vom Himmel hoch
Gelobet seisst du, Jesu Christ
Ein Kind geboren zu Bethlehem
Denn die Hirte lobeten sehre


3 Pieces for Organ (2013)
Feel free
Winterblues
Sant Pere BoogieDas Reil-Orgelbuch (2009)
Rondine-Music
Präludium in G
Nun komm der Heiden Heiland
Vom Himmel hoch
O Haupt voll Blut und Wunden
Trio-Sonata in C (Allegro-Largo-Vivace)
Christ lag in Todesbanden
Komm Heiliger Geist, Herre Gott
(Tripel) Fuga in G


Ermeloer Orgelbuch (2013)
Veni Creator Spiritus
Omdat Hij niet ver wou zijn
Zing voor de Heer een nieuw gezang
Uit angst en nood
Hoor aan, Gij die Gods kinderen zijt
Zoals ik ben kom ik tot u
Wees wellekom, Immanuel
Alle eer en alle glorie
Ubi caritas